Dziennik Urzędowy Rady Narodowej Miasta Krakowa. 1978, nr 16 (15 grudnia)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.