Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego. 1988, nr 25 (27 grudnia)

Dz. Urz. Woj. Krak.