Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa. 1972, nr 21 (30 września)

Dz. Urz. Rady Nar. Miasta Krak.

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej miasta Krakowa