Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. 1988, nr 4 (8 kwietnia)

Dz. Urz. Woj. Lub.