Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. 1993, nr 12 (30 sierpnia)

Dz. Urz. Woj. Lub.