Przysłowia Mow Potocznych Albo Przestrogi Obyczaiowe, Radne, Woienne, Na fawor Polskiego ięzyka, Ku głębokiey vwadze, Czytelnika poważnego, Na widok podane

Przysłowia mów potocznych

Wtore Drukowanie