Dziennik Urzędowy Województwa Bielskiego. 1987, nr 11 (20 listopada)

Dziennik Urzędowy Woj. Bielskiego

Dz. Urz. Woj. Biel.

Dziennik Urzędowy WRN w Bielsku-Białej

Dziennik Urzędowy Woj. Bielskiego w Bielsku-Białej