Kurjer Warszawski. R.60, nr 126 (10 czerwca 1880) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 126