Kurjer Warszawski. R.54, nr 29 (7 lutego 1874)

Kurier Warszawski