Kurjer Warszawski. R.57, Nr 10 (15 stycznia 1877) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 10