Kurjer Warszawski. R.54, nr 11 (16 stycznia 1874) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 11