Kurjer Warszawski. R.49, Nro 202 (16 września 1869) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego Nr 202