Kurjer Warszawski. R.49, Nro 70 (31 marca 1869)

Kurier Warszawski