Kurjer Warszawski. R.57, nr 241 (31 października 1877) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 241