Kurjer Warszawski. R.53, nr 136 (1 lipca 1873) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 136