Kurjer Warszawski. R.55, nr 161 (24 lipca 1875) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 161