Kurjer Warszawski. R.51, Nr. 202 (15 września 1871) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego Nr 202