Kurjer Warszawski. R.53, nr 198 (16 września 1873)

Kurier Warszawski