Kurjer Warszawski. R.50, Nro 27 (5 lutego 1870) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego Nr 27