Kurjer Warszawski. R.53, nr 191 (5 września 1873) + dod.

Kurier Warszawski

Zawiera: Dodatek do Kurjera Warszawskiego № 191