Kurjer Warszawski. R.45 [i.e.46], № 162 (20 lipca 1866)

Kurier Warszawski