Kurjer Warszawski. 1847, № 282 (21 października)

Kurier Warszawski