Kurjer Warszawski. 1863, № 243 (24 października)

Kurier Warszawski