Kurjer Warszawski. 1849, № 333 (17 grudnia)

Kurier Warszawski