Kurjer Warszawski. 1860, № 243 (16 września)

Kurier Warszawski