Kurjer Warszawski. 1848, № 147 (2 czerwca)

Kurier Warszawski