Kurjer Warszawski. 1852, № 320 (1 grudnia)

Kurier Warszawski