Kurjer Warszawski. 1852, № 305 (16 listopada)

Kurier Warszawski