Kurjer Warszawski. 1864, № 165 (21 lipca)

Kurier Warszawski