Kurjer Warszawski. 1854, № 145 (25 maja)

Kurier Warszawski