Kurjer Warszawski. 1851, № 272 (14 października)

Kurier Warszawski