Kurjer Warszawski. R.45 [i.e.46], № 209 (18 września 1866)

Kurier Warszawski