Kurjer Warszawski. 1864, № 82 (11 kwietnia)

Kurier Warszawski