Kurjer Warszawski. 1855, № 237 (9 września)

Kurier Warszawski