Kurjer Warszawski. 1847, № 156 (14 czerwca)

Kurier Warszawski