Kurjer Warszawski. 1848, № 182 (12 lipca)

Kurier Warszawski