Kurjer Warszawski. 1853, № 47 (19 lutego)

Kurier Warszawski