Kurjer Warszawski. 1854, № 235 (9 września)

Kurier Warszawski