Kurjer Warszawski. 1850, № 335 (19 grudnia)

Kurier Warszawski