Kurjer Warszawski. 1849, № 127 (15 maja)

Kurier Warszawski