Kurjer Warszawski. 1857, № 295 (9 listopada)

Kurier Warszawski