Kurjer Warszawski. 1857, № 108 (26 kwietnia)

Kurier Warszawski