Kurjer Warszawski. 1848, № 312 (22 listopada)

Kurier Warszawski