Kurjer Warszawski. 1850, № 216 (19 sierpnia)

Kurier Warszawski