Kurjer Warszawski. 1857, № 114 (2 maja)

Kurier Warszawski