Kurjer Warszawski. 1849, № 199 (1 sierpnia)

Kurier Warszawski