Kurjer Warszawski. 1857, № 113 (1 maja)

Kurier Warszawski