Kurjer Warszawski. 1865, № 85 (14 kwietnia)

Kurier Warszawski