Kurjer Warszawski. 1854, № 331 (16 grudnia)

Kurier Warszawski