Kurjer Warszawski. R.45 [i.e.46], № 16 (22 stycznia 1866)

Kurier Warszawski